Práce žáků

Scrapbook

Projekty – Ruský jazyk

Výtvarná výchova – práce žáků 9.B

Výtvarný projekt – Spravedlnost očima dítěte

Projekt – Kyberšikana

 

 

4. ročník výtvarné soutěže „Mladý umělec“

 

Výtvarný projekt – Novodobé otroctví

 

Anglický jazyk – projekt Moje rodina