Školní jídelna

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

 
Školní jídelnu Hradská 5189 navštěvuje cca 1 100 strávníků.
Jídelníček školní jídelny je v tištěné podobě na 14 dopředu vyvěšen u vstupu do školní jídelny, ten stejný jídelníček (a dokonce až na měsíc dopředu) najdete na webových stránkách školní jídelny www.sjhradska.cz, kde máte možnost objednávat nebo rušit přímo na webových stránkách „online“.
Všechny otázky, které se týkají školní jídelny můžete kdykoliv osobně, telefonicky nebo mailem projednat s vedoucí školní jídelny paní Slezákovou (tel 577 439 173, mail sjhradska@zlinedu.cz).
Kdykoliv můžete ve výdejní době přijít osobně a ochutnat degustační porci jídla.
 
Vážení rodiče, ve školní jídelně proběhla kontrola Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, můžete nahlédnout na její:
 

www.sjhradska.cz

On-line objednávání obědů

Termíny vkládání peněz na účty:

  • každé pondělí v době 7:00 – 14:00 hod.
  • každou středu v době 6:30 –  8:30 hod.

Cena za stravování je určena vyhláškou č. 107/2005 Sb., strávníci jsou zařazováni dle věku do skupin (NE podle  tříd) finančního normativu na nákup potraviny.