Atletika

Vážení rodiče, vítáme vás na stránkách

atletiky ZŠ Emila Zátopka Zlín

ZŠ Emila Zátopka Zlín velmi úzce spolupracuje s Atletickým klubem Zlín z.s. a ve vzájemné spolupráci připravují výběr žáků a žákyň třetích, čtvrtých a zejména pátých ročníků do tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na královnu sportů – ATLETIKU. 

Český atletický svaz vytipoval 36 základních škol v ČR, které jsou zahrnuty do výše uvedeného programu. Tato centra jsou obsazena profesionálními trenéry. Tento trenér organizuje koncepci sportovní přípravy žáků sportovních tříd a ve spolupráci se smluvními trenéry se zároveň podílí na tréninkovém procesu přímo. Jedním z center je i Atletický klub Zlín z.s.. Sportovní třídy jsou umístěny na ZŠ E. Zátopka ve Zlíně. Trenéry jsou Eva Kozmíková a Stanislav Laciga.

Ruku v ruce - atletika se školou

Do sportovních tříd se zaměřením na atletiku jsou žáci vybíráni ve 3.,4. a 5. ročníku ZŠ, kde navštěvují sportovní třídy při ZŠ E. Zátopka Zlín.

Ve čtvrté a páté třídě děti absolvují pod vedením zkušených trenérů 2x týdně trénink (zpravidla 2 vyučovací hodiny) formou her a dalších sportovních aktivit, které jsou úměrné jejich věkové kategorii. Současně se postupně seznamují i s technikami jednotlivých atletických disciplín. Během školního roku absolvují dvě soustředění, a to zimní a jarní.

Od 6. třídy mají žáci dvě hodiny tělesné výchovy a dvě hodiny sportovní výchovy týdně. Hodiny sportovní výchovy probíhají pod vedením trenéra a pedagoga. Mimo atletiky se učí žáci gymnastiku a míčové hry. Neméně zajímavá jsou jarní speciální soustředění a podzimní kondiční soustředění, která probíhají v krásném a zdravém prostředí. Každý rok se též žáci zúčastňují lyžařského soustředění.

Atletika je sport individuální, kde může uplatnit svůj talent téměř každý, protože si může vybrat ze škály disciplín (vrhy, skoky, běhy na krátké i dlouhé tratě). V atletice existuje ale také soutěž družstev, kde všichni žáci sportovních tříd jsou zapojeni v soutěži ať mladšího nebo staršího žactva nebo atletické přípravky.

 

 

 

 

Kolektivní tréninky:

jsou po vyučování a začínají zhruba od 15 – 16,30 hodin (pro 6. a 7.třídu) mají žáci třikrát týdně. Na konci sedmé třídy jsou zařazováni k individuálním trenérům trénink je minimálně 3x – 4x týdně.

Žáci 4. a 5. tříd mají tréninky dvakrát týdně, začínají jim v návaznosti na vyučování, aby vyplnily prostor bezprostředně po výuce a v odpoledních hodinách se děti mohly věnovat přípravě do školy či dalším aktivitám. Tréninky jsou vedeny v duchu atletické přípravky, která při AK Zlín funguje již několik let.

Pokračování po základní škole na profesionální úroveň

Ve Zlíně existuje sportovní gymnázium, kde mohou žáci pokračovat ve zvoleném sportu a mohou skloubit studium se sportovním zaměřením. Rovněž tak je pro Zlín vytvořeno i Centrum talentované mládeže.

Vážení rodiče, s blížícím se termínem výběru dětí do sportovních tříd atletiky zvažte, prosím, možnost pro vaše dítě přejít na ZŠ Emila Zátopka ve Zlíně a naplnit volný čas svých dětí pohybem.

 

Výběr proběhne ve dnech pondělí 3. 4. a úterý 4. 4. 2017 ve 14 hodin na Stadionu mládeže.

Disciplíny jsou: 60 m, dálka, kriket a 1 500 m (5.tř.), 800 m (4. tř.) a 400 m (3. tř.)

Sportovní obuv i oblečení sebou.

Nezávaznou přihlášku

 na tento výběr naleznete na webových stránkách Atletického klubu Zlín – www.atletikazlin.cz nebo na webových stránkách Základní školy Emila Zátopka Zlín – ZDE

Kontaktní telefon:  trenérka sportovních tříd atletiky - tel. 730 694 179

www.atletikazlin.cz

Kontakty na trenéry: telefon e-mail
E. Kozmíková 730 694 179 eva.kozmikova@gmail.com
S. Laciga 604 668 673 standa.laciga@seznam.cz
P. Kotopulosová 777 736 786 kotoska@seznam.cz