Lední hokej

    

Vážení rodiče, vítáme vás na stránkách

ledního hokeje ZŠ Emila Zátopka Zlín

Říká se, že hokej je hra tvrdých hochů a že je zároveň nejrychlejší kolektivní hrou na světě. Asi tomu tak bude, ale s dobou se mění i pohled na hru, která tě naučí týmové spolupráci, disciplíně, rychlosti, obratnosti a ještě mnoha dalším věcem. Dnes již není hokej jen pro chlapce, ale ve velké míře se o hokej zajímají i děvčata. Důkazem toho jsou holky, které působí v našem oddíle. Hokej je hra nejen krásná na pohled, ale daleko lepší je, když si ji můžeš zahrát sám. Na ZŠ Emila Zátopka jsou vedeny hokejové třídy od 4. ročníku.

Je mnoho důvodů proč hrát hokej, ty nejzákladnější se pokusíme vyjmenovat:
 • naučíš se bruslit, získáš sílu, rychlost, vytrvalost, obratnost
 • setkáš se na svých trénincích s hráči "A" mužstva
 • každým vítězstvím si zvedneš sebevědomí a víru v úspěch
 • každá porážka bolí, ale posune tě dál, dáš si nový cíl
 • naučíme tě i jiným aktivitám než je hokej ( fotbal, basketbal, florbal )
 • naučíš se žít v kolektivu, ve kterém si najdeš své místo a roli
 • naučíme tě disciplíně a hře fair play
 • ale hlavně zde zažiješ spoustu radosti a zábavy

Mohli bychom dále pokračovat, co vše pozitivní díky hokeji získáš, ale není lepší přijít na náš zimní stadión a rovnou začít hrát hokej??? Slova naznačí, ale teprve osobní zkušenost je tou nejlepší reklamou na tento skvělý sport.

    

 Spojení ledního hokeje se školou

Vážení rodiče, ve spolupráci s AUKRO Berani Zlín se snažíme vytvořit co možná nejlepší podmínky nejen pro sport, ale hlavně pro vzdělání "Vašich - našich dětí- hráčů“, protože ne každý se stane profesionálním hráčem ledního hokeje. Co toto spojení nabízí?

 • dokonalé spojení školy a hokeje
 • přesný režim dne
 •  výuka na ZŠ Emila Zátopka, která není narušena tréninky (žáci jsou soustředěni ve sportovních třídách, kde mají možnost trénovat a účastnit se mistrovských zápasů společně, aniž by to vyžadovalo zásah do vyučovacího rozvrhu a nebyla narušena výuka jejich absencí ve škole)
 •  trénink je součástí školního rozvrhu
 • bezpečné přesuny škola – zimní stadión = pod dohledem vyučujících nebo trenérů
 •  volno v odpoledních hodinách pro jiné aktivity
V systému, který je založen na komunikaci, vzájemné spolupráci rodičů, učitelů a trenérů vyrostla řada nejen úspěšných hokejistů, ale i řada úspěšných lidí, kteří jsou osobnostmi ve svém oboru. Chceme, aby systém produkoval kvalitní a vzdělané osobnosti a pokud taková osobnost dosáhne v soukromém i  hokejovém životě na nejvyšší mety, budeme to brát jako bonus pro všechny zúčastněné strany. Hokej je kolektivní hra plná emocí a zábavou pro celou rodinu!!!
 

Rozdělení kategorií a pravidla:

 Přípravka + škola bruslení: Zde se učí děti základům bruslení, nejprve se učí bez hokejky, po dosažení určitého stupně výkonnosti se učí bruslit i s hokejkou. V této kategorii děti ještě nehrají soutěže ani se nezúčastňují přátelských zápasů. Počet tréninků v týdnu – 3.
 
2. třídaKategorie, ve které je kladen důraz na bruslení, techniku hole a základní dovednosti s kotoučem. Kategorie, která hraje minihokej – nehraje organizovanou soutěž, děti hrají pouze přátelská utkání po dohodě dvou, nebo více klubů. Tato kategorie trénuje 3x za týden.
 
3. třída: Stejná náplň jako u kategorie 2. třída, družstvo již hraje organizovanou soutěž – turnaje v minihokeji, trénuje se 4x týdně
 
4. třída: Děti trénují 4x týdně, tréninky jsou již součástí školy. Mužstvo hraje opět soutěž v minihokeji, ale jen do konce roku, od začátku nového roku již děti hrají na velké hřiště. V případě vyššího počtu dětí – nad 30 dětí klub přihlašuje do soutěže na celé hřiště dvě družstva, tak aby všechny děti mohli hrát utkání.
 
5. – 8. třída: Kategorie, kde se již hraje na celé hřiště dlouhodobá soutěž – klub má v každé kategorii pouze jedno družstvo. Zde se rozvíjí hlavně herní činnosti jednotlivce a zdokonaluje bruslení. K zápasům lze nominovat maximálně 20 hráčů + 2 brankáře. V případě vyššího počtu je umožněno hráčům, kteří by nebyli tak často nominováni k utkání, hraní za jiný klub v okolí ve stejné soutěži, a to formou hostování. Je to vždy jen nabídka, ne povinnost. V této kategorii se taktéž trénuje 4x týdně.
 
MLD + STD + JUN: Kategorie, která je již výběrová. Mohou se v těchto kategoriích objevovat mimo Zlínských hráčů i talentovaní hráči z jiných klubů. Klub vždy dbá na to, aby nově příchozí hráči byli registračně vždy hráči Zlína.
 
 
 Klub vždy na začátku a konci sezóny uspořádá informační schůzku s rodiči, tak aby rodiče byli vždy dobře informovaní o dění v klubu, škole (schůzky se účastní vedení školy ZŠ Emila Zátopka) a o struktuře soutěží. V případě zájmu rodičů je možné po dohodě uspořádat schůzku i mimo tyto dva termíny.
 

Odkaz na stránky hokejového klubu: hokej.zlin.cz

Kontakty na trenéry: telefon e-mail
zimní stadion

577 056 034

577 056 020

 
Jiří Šolc 725 917 721 jiri.solc@hokej.zlin.cz
Tomáš Jankovič (4. roč.) 737 533 722 janki@seznam.cz
Zbyněk Mařák (5. roč., 7. roč.) 605 537 352 z.marak@centrum.cz
Petr Mokrejš (6. roč., 8. roč) 602 558 930  moky@centrum.cz
Radek Pšurný (Mladší dorost) 775 614 792  radek.psurny@hokej.zlin.cz