Plavání

Vážení rodiče, vítáme vás na stránkách

plavání ZŠ Emila Zátopka Zlín

ZŠ Emila Zátopka Zlín velmi úzce spolupracuje s Plaveckým klubem Zlín a Zlínským plaveckým klubem a ve vzájemné spolupráci připravují výběr žáků a žákyň třetích ročníků, do tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na krásný sport – PLAVÁNÍ.

Početný tým trenérů vede sportovní plavecký trénink s výukou všech plaveckých způsobů, kombinovaný s mnoha dalšími doplňkovými sportovními disciplinami, které rozvíjejí u dětí komplexní pohybovou zdatnost. Pro zajištění jejich úspěšného tělesného i sportovního vývoje plavecké kluby spolupracují i se špičkovými pracovišti a odborníky na sportovní medicínu, sportovní výživu a sportovní psychologii. Zajišťují podrobné lékařské vyšetření každého mladého plavce, včetně vyšetření odhalující možné skryté srdeční vady. Pro žáky organizujeme každoroční zimní lyžařská a letní kondiční soustředění i mnoho dalších sportovních aktivit, například sjíždění Vltavy na kánoích ve vyšších ročnících apod.

Do sportovních tříd se zaměřením na plavání jsou žáci vybíráni ve 3. ročníku ZŠ a od čtvrté třídy pak navštěvují sportovní třídu při ZŠ Emila Zátopka Zlín.
Na doporučení plaveckých trenérů je možno přestoupit do plaveckých tříd i ve vyšších ročnících.

Spojení plavání se školou

  • 4. třídě mají žáci v rámci školní výuky dvě hodiny tělesné výchovy a jednu hodinu sportovní výchovy.
  • 5 - 6. ročníku mají žáci v rámci výuky dvě hodiny tělesné výchovy a dvě hodiny sportovní výchovy  týdně.
  • 7.- 9. třída – v některých dnech dvoufázový trénink,  (7 -11 tréninkových jednotek rozprostřených do celého týdne – plavání a suchá příprava)
  • Hodiny sportovní výchovy probíhají pod vedením trenérů a pedagoga.
Početný tým trenérů vede sportovní plavecký trénink s výukou všech plaveckých způsobů, kombinovaný s mnoha dalšími doplňkovými sportovními disciplinami, které rozvíjejí u dětí komplexní pohybovou zdatnost. Pro zajištění jejich úspěšného tělesného i sportovního vývoje plavecké kluby spolupracují i se špičkovými pracovišti a odborníky na sportovní medicínu, sportovní výživu a sportovní psychologii. Zajišťují podrobné lékařské vyšetření každého mladého plavce, včetně vyšetření odhalující možné skryté srdeční vady. Pro žáky organizujeme každoroční zimní lyžařská a letní kondiční soustředění i mnoho dalších sportovních aktivit, například sjíždění Vltavy na kánoích ve vyšších ročnících apod.
Na školní rozvrh jednotlivých plaveckých tříd se můžete podívat na www.zsezzlin.cz. Tréninky začínají v návaznosti na vyučování, aby děti vyplnily prostor bezprostředně po výuce.
 
Důvody, proč zapsat děti do sportovní třídy plavání
1.     Pravidelné celoroční komplexní sportování
       Denní plavecký trénink s ohledem na věk a schopnosti dítěte s návazností na školní rozvrh a další sportovní aktivity
2.     Zdravotní hledisko
       Rozvoj pohybového apáratu celého těla, zvyšování fyzické kondice dětí, růst psychické odolnosti (sport přináší výhry i prohry)
3.   Sportovní kolektiv, přátelské a kamarádské vztahy
       Společně trávený čas při trénincích, klubových soustředěních (lyžařské, cykloturistické, vodácké), společné cesty na závody domácí i zahraniční)
4.     Denní režim
       Dítě se učí samostatnosti, disciplíně, překonává překážky, získává smysl pro fairplay
5.   Tradice plavání ve Zlíně
       O Vaše děti se starají zkušení trenéři, včetně bývalých aktivních a úspěšných plavců
6.  Všestranný sportovní trénink
       může být základem pro pokračování ve sportování i v jiných sportovních odvětvích, např. triatlon, aquatlon, modetní pětiboj...

Pokračování po základní škole na profesionální úroveň

Závěrem snad ještě můžeme zmínit, že ve Zlíně existuje sportovní gymnázium, kde mohou žáci pokračovat ve zvoleném sportu a mohou skloubit studium se sportovním zaměřením. Rovněž tak je pro Zlín vytvořeno i Centrum talentované mládeže.

Vážení rodiče, s blížícím se termínem výběru dětí do sportovní třídy plavání zvažte, prosím,  možnost pro vaše dítě přejít na ZŠ E. Zátopka ve Zlíně a naplnit volný čas svých dětí pohybem.

Výběr žáků do sportovní třídy plavání pro školní rok 2017/ 2018:

Za Plavecký klub Zlín se koná v pondělí 3. 4. 2017 nebo ve středu 4. 4. 2017 na balkoně 25 m bazénu vždy v 17 hodin. 

Informační leták naleznet: ZDE

Za Zlínský plavecký klub naleznete informační leták: ZDE

 www.zlinswim.cz

www.zlinskyplaveckyklub.cz

Swimstat.cz - závodní statistika plavců

Kontakty na trenéry: telefon e-mail
bazén 577 599 917
B. Kalendová 721 370 539 blanka.kalendova@seznam.cz
A. Martinková 731 133 036  alena.martinkova@seznam.cz
M. Teplá 734 390 33  magdalenaskubalena@seznam.cz
D. Knedlová 721 029 222  dita.knedla@seznam.cz
J. Slíva 732 881 806 honzasliva98@seznam.cz
Z. Vaněčka 603 795 687 zvanecka.zlpk@gmail.com
V. Zelinková 737 521 112  vera.zelinkova@centrum.cz
D. Málek 605 174 393  d.malek@seznam.cz
G. Chudárková 739 999 529 chudarkova.gabuska@seznam.cz
E. Krčmářová 602 575 839