Zlínský plavecký klub – SHARKS


Zlínský plavecký klub – SHARKS byl založen v létě roku 2010. Za jeho zrodem stojí zlínští plavci, kteří v minulosti prošli sportovními plaveckými třídami i střediskem vrcholového sportu. V současné době pečujeme o 36 žáků ze Základní školy Emila Zátopka a o desítku plavců, kteří po absolvování plaveckých tříd setrvávají v tréninkovém procesu v rámci studia na sportovním gymnáziu. Nabízíme celotýdenní koordinaci výuky a tréninku, závody v České republice i v zahraničí, plavecká soustředění, lyžařské kurzy, kvalifikované trenéry, skvělý tým a plno příjemných, nejen sportovních, zážitků.

 

 • charakteristika:

Hlavním cílem je všestranný rozvoj plavců v dětském a juniorském věku, zaměřený na všeobecnou sportovní zdatnost, obratnost a dynamiku pohybu. Upřednostňujeme přirozenou motivaci k tréninku a odmítáme jednostrannou a nezáživnou plaveckou dřinu.

 • plavání:

Plavání je bezpečný sport, který zlepšuje obecnou zdatnost. Rovnoměrně posiluje všechny svalové skupiny a zlepšuje funkci kardiovaskulární a dýchací soustavy. Vodní prostředí umožňuje různorodý pohybový rozvoj a je šetrné k pohybovému aparátu.

 • sportoviště:

Zlínský plavecký klub využívá ke své činnosti 25m a 50m bazén v Lázních Zlín, tělocvičny ZŠ, posilovnu, funkční tělocvičnu a atletický stadion ve Zlíně.

 • trenérské obsazení:

Tréninky jsou vedeny kvalifikovanými trenéry. Trenéři jsou sportovci s úspěšnou plaveckou kariérou a sami jsou absolventy 1. ZŠ Emila Zátopka a sportovního gymnázia ve Zlíně.

 • rozvrhy tréninků:

Rozvrhy tréninků koncipujeme tak, abychom vytvořili základní návyky na správný režim dne. Upřednostňujeme trénování každý den ve stejném čase a odmítáme trénování ihned po obědě. Ranní tréninky přidáváme postupně s věkem, nanejvýš každý druhý den a v pozdějším čase, aby nedocházelo k omezování spánku.

 • účast na závodech:

Pravidelně jezdíme na plavecké závody, které zařizujeme v plném rozsahu. Některé závody jsou pro žáky ST povinné. Nabízíme motivační a hodnotící systém výkonnosti.

 • soustředění:

Pořádáme plavecká soustředění a lyžařské kurzy.

 • regenerace:

Využíváme hodiny kompenzačního cvičení, protahování a jógy, dále whirlpool a páru. Nabízíme fyzioterapeutické a masérské služby. Lékařské sportovní prohlídky organizujeme ve specializovaném pracovišti.

 • možnost získání licence:

Od 15 let je možné získat základní trenérskou nebo rozhodcovskou licenci. Nabízíme možnost brigády v plavecké přípravce.

 • kontakt:

kancelář klubu                                      Jitka Khainová                     775 008 308
předseda klubu                                    RNDr. Aleš Macek               777 747 888
vedoucí sportovních tříd                      Mgr. Petra Vybíhalová        577 006 435
trenér 4. – 5. st                                     Bc. Jan Slíva
trenér 6. – 7. st                                     Bc. Zdeněk Vaněčka
trenérka 8. – 9 st.                               Bc. Gabriela Chudárková

 • sledujte nás:

zpk@zlinskyplaveckyklub.cz
https://www.facebook.com/SharksZlin
https://www.instagram.com/_zlpk/